ЗА НАС

Център за европейски инициативиМИСИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Центърът за европейски инициативи е регистриран като фондация, осъществяваща дейност в обществена полза. Организацията, e учредена през януари 2005 г. със седалище в Стара Загора и има за цел заимстване и прилагане на европейски добри практики и полезни модели, свързани с развитието на гражданското общество. Приоритетно Центърът осъществява проекти и инициативи, адресирани към младите хора и стимулиране на тяхната ангажираност в обществения живот.

ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

● Подобряване условията на живот и развитие на населените места в Република България на базата на гражданско участие
● Демократизация на обществения живот
● Разширяване и гарантиране на гражданските свободи
● Укрепване институциите на гражданския сектор
● Европейска интеграция и регионално сътрудничество
● Насърчаване на активното гражданско участие в обществените процеси

bg_BG
en_US bg_BG