ОТ ОФИС ДО ОНЛАЙН

Search button on virtual screen pressed with finger

Така се нарича новият проект на Центъра за европейски инициативи, насочен към подобяване качеството на услугите, предлагани за младите хора. Проектът е международен и включва организации от България, Португалия, Литва, Италия, Румъния, Северна Македония, Армения, Украйна и Тунис.

ЦЕИ е една от първите български организации, които бързо ориентираха част от своята дейност онлайн, предлагайки чуждоезиково обучение по английски, италиански и португалски език. По време на карантинния период доброволците на организацията предлагаха услугата напълно безплатно. Също безплатно доброволците организираха и кратки лектории по IT умения. Изработвани и излъчвани бяха и многобройни видеоклипове с идеи за оползотворяване на свободното време по време на карантината.

С помощта на чуждестранни експерти организацията работи по създаването на обучителен модул, който да бъде използван от младежките нестопански организации за подобряване на уменията им да предоставят онлайн услуги за младите хора. В резултат от обучението организациите ще могат да осъществяват и свои предприемачески идеи.

Според инициаторите на проекта е важно да се преосмисли ролята на младежките организации в условия на криза, за да се гарантира тяхната финансова устойчивост и да се запазят работните места на младежките специалисти. Услугите, базирани онлайн, ще бъдат изключително полезни най-вече за младите хора, живеещи в отдалечени райони и малки населени места, тъй като това ще подобри достъпа им до информация и до консултации със специалисти в различни сфери.