Търсим български и чуждестранни стажанти

 

 

Започваме първия за нашия регион стажантски проект по Европейския корпус за солидарност. Това е нова програма, която има за цел да се пребори с младежката безработица като дава възможност на млади хора от 18 до 30 годишна възраст да придобият професионални умения в страната и чужбина.

До края на 2020 г. в нашата организация ще посрещнем 4 български и 8 чуждестранни стажанти, които ще специализират в следните направления:

– Младежко радио и социални медии

– Разработване и управление на проекти

– Офис мениджмънт, маркетинг и реклама

Кандидатури се набират текущо и се разглеждат по реда на тяхното постъпване. На всеки одобрен стажант ще бъде предложен договор за период от 6 месеца. За кандидатите, които не живеят в Стара Загора, осигуряваме безплатна квартира.

Изисквания към кандидатите:

 1. Завършено средно образование
 2. Говорим английски език – минимално ниво А2
 3. Умения за изпълнение на задачи самостоятелно и в екип
 4. Позитивно отношение към трудностите и предизвикателствата на работното място
 5. Желание за бъдещо професионално развитие в една от посочените сфери на стажантската програма

Не е необходимо стажантите да имат предходен професионален или доброволчески стаж.

Предлагаме:

 1. Обучение и наставничество през целия период на стажа
 2. Професионален опит в активен и динамичен международен екип
 3. Безплатна квартира
 4. Стажантско възнаграждение
 5. Европейски сертификати Youthpass и Europass за придобитите умения след успешно приключване на програмата
 6. Препоръки за пред бъдещи работодатели или, в случай на показани отлични резултати по време на стажа, предложение за постоянна работа в нашата организация.

Начин на кандидатстване:

Етап 1: Изпратете CV на английски език и мотивационно писмо на български език на електронна поща eurocentresz@gmail.com

Етап 2: Интервю с кандидатите, одобрени по документи

Документи се разглеждат текущо по реда на тяхното постъпване в срок до 31 май 2020 г.