Архив на категория: Проекти

Rock’n roll за момичета – нов проект за социалната роля на жените

Центърът за европейски инициативи стартира застъпническа кампания, насочена към провокиране на обществен дебат по въпросите на равнопоставеността на половете. В периода до октомври 2020 г. кампанията планира публични събития в общините Гълъбово, Раднево и Мъглиж, както и в крайните квартали на Стара Загора.

Темата за осигуряване на равен старт на момчетата и момичетата в ученическа възраст често присъства в инициативите на Центъра. Организацията е провела и анкетно проучване сред 96 младежи в малки населени места. Над 72% от участниците в проучването смятат, че за мъжете е по-важно да получат образование отколкото за жените, а според 83% „правилният“ семеен модел включва жена – домакиня и работещ съпруг.

В рамките на проекта започва излъчването на радиопредаването „Рокендрол за момичета“. Това ще бъдат дискусионни радиопредавания, излъчвани онлайн в програмата на младежко радио „Еволюция“ – www.e-volutionradio.com, което Центърът за европейски инициативи разработва с помощта на български и чуждестранни доброволци.  Два пъти месечно – всеки втори и четвърти вторник от месеца в продължение на 60 минути, в шоуто ще бъдат представени любопитни истории на млади момичета, живеещи в необлагодетелствани райони. Целта е да бъде привлечено общественото внимание върху тези млади жени с идеята, че всяка мечта си заслужава усилията и всяко разчупване на стереотипа трябва да бъде поощрявано.

Ще бъдат организирани и обществени дискусии под надслов „Рокендрол за момичета“. Дискусионните форуми ще бъдат по методологията на форум театъра, с която организацията работи от близо 10 години. Пиесите отразяват истински истории на неравнопоставеност на младите момичета спрямо техните връстници – момчета: в училище, в семейството, при кандидатстване за работа. Форум театърът е метод, който изисква участието на публиката. Зрителите имат право да предлагат промени в действията на героите и мотивирано да отстояват гледната си точка.

Започна и заснемането на документалния филм „Рокендрол за момичета“, представящ личните истории на жени от малките населени места. Той също ще бъде разпространяван безплатно онлайн.

Проектът се осъществява в партньорство с фондация „Етносвят – България“. В културния център на организацията в кв. Три чучура – север, може да се намери програмата на планираните публични събития по проекта.

Проект „Рокендрол за момичета“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. www.activecitizensfund.bg.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Център за европейски инициативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Търсим български и чуждестранни стажанти

 

 

Започваме първия за нашия регион стажантски проект по Европейския корпус за солидарност. Това е нова програма, която има за цел да се пребори с младежката безработица като дава възможност на млади хора от 18 до 30 годишна възраст да придобият професионални умения в страната и чужбина.

До края на 2020 г. в нашата организация ще посрещнем 4 български и 8 чуждестранни стажанти, които ще специализират в следните направления:

– Младежко радио и социални медии

– Разработване и управление на проекти

– Офис мениджмънт, маркетинг и реклама

Кандидатури се набират текущо и се разглеждат по реда на тяхното постъпване. На всеки одобрен стажант ще бъде предложен договор за период от 6 месеца. За кандидатите, които не живеят в Стара Загора, осигуряваме безплатна квартира.

Изисквания към кандидатите:

 1. Завършено средно образование
 2. Говорим английски език – минимално ниво А2
 3. Умения за изпълнение на задачи самостоятелно и в екип
 4. Позитивно отношение към трудностите и предизвикателствата на работното място
 5. Желание за бъдещо професионално развитие в една от посочените сфери на стажантската програма

Не е необходимо стажантите да имат предходен професионален или доброволчески стаж.

Предлагаме:

 1. Обучение и наставничество през целия период на стажа
 2. Професионален опит в активен и динамичен международен екип
 3. Безплатна квартира
 4. Стажантско възнаграждение
 5. Европейски сертификати Youthpass и Europass за придобитите умения след успешно приключване на програмата
 6. Препоръки за пред бъдещи работодатели или, в случай на показани отлични резултати по време на стажа, предложение за постоянна работа в нашата организация.

Начин на кандидатстване:

Етап 1: Изпратете CV на английски език и мотивационно писмо на български език на електронна поща eurocentresz@gmail.com

Етап 2: Интервю с кандидатите, одобрени по документи

Документи се разглеждат текущо по реда на тяхното постъпване в срок до 31 май 2020 г.

ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ НА СЕЛО – мечтаят младежите в новия ни проект

Младежи от 6 държави пристигат в Стара Загора за участие в международен обмен, организиран от Центъра за европейски инициативи. В продължение на 9 дни младите хора ще изследват непознатите ресурси на селата, ще обсъдят бизнес идеи, ще обменят информация за състоянието на селските райони. Проектът на ЦЕИ се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм +, която дава възможност на младите хора да пътуват, да се срещат с връстници, да опознават чужди култури и да работят в международни екипи.

Проект ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ НА СЕЛО  е продължение на предходен проект на ЦЕИ от 2012 г., който беше регионален и в него участваха младежи от селата Тулово /община Мъглиж/ и Конаре /община Гурково/ – снимките по горе.

Дейностите по новия проект ще се осъществяват в Стара Загора и в мъглижките села Ягода и Тулово. В него са включени млади хора от  България, Гърция, Румъния, Словения, Турция и Украйна. Гост на проекта ще бъде кметът на Тулово. В програмата са включени още интерактивни дейности като: занимания по фолклорни танци, готварски ателиета, живопис, конна езда и форум театър. Проектът ще завърши със зрелищно шествие със запалени фенери в центъра на село Ягода на 28 август.

Programa-mladejki-obmen

Театър срещу агресията в училище – мисията е възможна!

„Театър срещу агресията? Няма да промените нищо!“ – категоричен бе един от участниците в дискусионния форум, посветен на зачестилите случаи на училищна агресия. Представители на четири поколения се събраха в Младежкият дом в Стара Загора на 24 април за форум пиесата „Кой е по-силен?“. Млади доброволци на Центъра за европейски инициативи направиха постановката въз основа на истински истории, разказани от деца и младежи за преживяното в училище.
Дискусията стартира мигновено след изиграния театрален етюд и скоро се разрази в разпален дебат за причините за агресивното поведение на младите хора. „Виновни са медиите, учителите, анимационните филми, видеоигрите, родителите…всички сме виновни!“ – бяха спонтанните реакции на участниците. Най-смелите се качиха на сцената и се намесиха в развоя на събитията в опит да доведат сценария до успешна развръзка. На нашата сцена успешният финал бе възможен. А в живота? Вярваме, че зависи от нас самите.
Защото да изразиш позиция е смело. Да инициираш промяната, вместо да сочиш виновния с пръст – това е отговорно. След форум-театъра снощи имаме надежда. А това е много.
Театър срещу агресията? „Възможно е!“ – вярват доброволците на Центъра за европейски инициативи. Първа стъпка е направена. Втората и третата са отговорните стъпки на всички нас в истинския живот.

IMG_7761

IMG_7780

IMG_7783

IMG_7793

IMG_7797

IMG_7801

IMG_7812

IMG_7837

IMG_7859

Проект „Мисия Законотворец“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за европейски инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
EEA_Grants_JPG_4642_1

Форум театър срещу агресията в училище

Агресия в училище? Тя съществува. Виждаме я. Заобикаляме я. Мълчим.
В новата пиеса на нашата група по форум театър даваме думата на всеки, който има какво да каже. Стига мълчание! Проблемът излиза на светло!
Участвайте в интерактивното представление на пиесата КОЙ Е ПО-СИЛЕН?

КОГА? – На 24 април, петък, в 19.00 часа
КЪДЕ? – В залата на Младежкия дом в Стара Загора.
Доведете приятели!
ВХОД СВОБОДЕН

Poster Bullying

Проект „Мисия Законотворец“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за европейски инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

За първи път в България: Младежи правят законодателен театър

EEA_Grants_JPG_4642_1Обучение по законодателен театър бе проведено в Стара Загора като част от новия проект „Мисия Законотворец“. Проектът е на Центъра за европейски инициативи (ЦЕИ) и в него участват 18 млади доброволци от Стара Загора и от с. Тулово, община Мъглиж.
Методът „законодателен театър“ се използва за първи път в България. Той е разновидност на форум театъра, с който ЦЕИ работи от 5 години. Целта е младите хора да научат повече за спецификите на законодателния процес и да предложат промени в местни нормативни актове в сферата на младежката политика.
Обучението бе водено от Александър Банчич – главен режисьор на театралната студия в Пула, Хърватия. Участниците в проекта ще изпробват наученото първо в създадената от тях „театрална лаборатория“, в която в момента се работи едновременно по 3 пиеси по методите на форум театъра.
Първите публични прояви ще бъдат организирани в партньорство с няколко училища в общините Стара Загора и Мъглиж, където участниците ще инициират промени в училищните правилници за вътрешния ред. Амбицията на младите хора е след това да атакуват местните общински наредби. Основните дейности по проекта ще бъдат в периода на предизборната кампанията за кметските избори, с надеждата, че новоизбраните местни власти ще отговорят положително на предложенията на младите хора.
Проект „Мисия Законотворец“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за европейски инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
IMG_1693

IMG_1691

IMG_1694

IMG_1699

IMG_1703

IMG_1704

IMG_1707

IMG_1711

IMG_1718

IMG_1726

IMG_1735

IMG_1736

IMG_1737

IMG_1742

ЗАПОЧВА НОВ ПРОЕКТ ЗА ФОРУМ ТЕАТЪР

DSCN0013

„Мисия Законотворец“ е новият проект на Центъра за европейски инициативи, в който доброволци ще участват в обществени дискусии на основата на форум театър. Дейностите ще бъдат осъществени в Стара Загора и в селата на община Мъглиж, където на ЦЕИ ще партнира читалище „Заря“ от с. Тулово.

Общо 20 доброволци ще преминат обучение по форум театър, водено от хърватския експерт Александър Банчич.  След обучението участниците сами ще изработят и представят театрални пиеси, посветени на младежки проблеми като безработица, пристрастявания, липса на социална ангажираност. Пиесите ще бъдат представени в училища, читалища и младежки центрове. В края на проекта ще бъде изработен и учебен модул за подхода форум театър, който ще може да се използва от преподаватели и младежки работници.
Проект „Мисия Законотворец“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за европейски инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.EEA_Grants_JPG_4642_1

ПРОЕКТ HUGS on the Web

Центърът за европейски инициативи има първи успешен проект по новата програма „Еразъм+“. Проектът HUGS on the Web бе оценен с 94.5 точки от Националната агенция на програмата и ще получи финансиране от 16 300 евро. В рамките на проекта ще се проведе младежки обмен за превенция на компютърната зависимост с участието на организации от Гърция, Полша, Словения, Турция, Украйна и България. Очаквайте скоро на сайта покана за набиране на български участници в проекта.