Mission "Legislator"

Изработен е уникален обучителен модул по форум театър и законодателен театър.  Модулът е лесен за навигация и съдържа теоретична информация, снимки и видеоматериали, които да ви помогнат да стартирате собствени проекти.

Training module

 

Младежи ще станат законотворци в новия проект на Центъра за европейски инициативи и Народно читалище „Заря-1905“ от с. Тулово.

Кой е как съставя законите, местните наредби и дори училищните правилници? Те са за гражданите, но ги получаваме „наготово“, често без да са ни питали дали ги искаме или пък не. Ние имаме право да участваме в тяхното изготвяне.

Участниците в проекта ще имат възможност да тестват законодателните си идеи чрез един новаторски подход, наречен ЗАКОНОДАТЕЛЕН ТЕАТЪР. Това е разновидност на форум театъра, с който Центърът за европейски инициативи работи от 2010 г. Млади хора от Стара Загора и селата на община Мъглиж участват в новата ни трупа. Те преминаха през специално обучение по форум театър и законодателен театър, след което ще представят на сцена 4 пиеси, съставени от самите тях. Всеки сценарий ще бъде базиран на истории от истинския живот и ще показва реални проблемни ситуации. Представленията ще бъдат интерактивни – с участието на публиката. Зрителите ще могат да дискутират по представените проблеми и дори да се качат на сцената и да покажат как трябва да се действа, ако ни се случи подобна ситуация в живота. И още – екипът на проекта ще заснеме документален филм и ще изготви учебен модул, за да популяризира новаторската методология.

Как да се включиш в проекта? Има много възможности:
– Участвай в нашата театрална доброволческа трупа
– Попълни въпросник, който да ни насочи към темите на новите пиеси anketa – 1043
– Ела и участвай в дискусионните форуми по актуални проблеми – следи информация за предстоящите събития на cei-sz.eu
– Включи се с доброволчески труд – може да разпространяваш печатни материали за проекта, да помагаш при подготовката на залите за интерактивните представления, да участваш в дизайна на театралните афиши и декорите.

ОЧАКВАМЕ ТЕ! СТАНИ ЗАКОНОТВОРЕЦ!

Проект „Мисия Законотворец“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Информация за програмата можете да намерите на www.ngogrants.bg
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за европейски инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
EEA_Grants_JPG_4642_1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US
bg_BG en_US