Trainee program

Стажантска програма на ЦЕИ

Центърът за европейски инициативи обявява стажантска програма за младежи между 18 и 24 години. Стажът е неплатен и е с продължителност от 3 до 6 месеца въз основа на индивидуална договореност с всеки от кандидатите.
Какво получавате:
– Стажантска позиция (заетост до 10 часа седмично) в авторитетна неправителствена организация с проекти на регионално, национално и международно равнище.
– Безценен опит, свързан с разработване и управление на проекти, работа в екип, организиране на публични събития и срещи с представители на местните и централните власти, кореспонденция с чуждестранни организации.
– Безплатно обучение по разработване на проекти по европейски програми.
– Безплатно участие във всички инициативи на ЦЕИ за периода на стажа.
– Служебна препоръка за пред бъдещи работодатели.

За да кандидатствате, изпратете автобиография на eurocentresz@gmail.com. Всяка кандидатура се преценява при строга конфиденциалност. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в срок до 10 работни дни след изпращането на документите.

en_US
bg_BG en_US