ТЪРСИ СЕ: ДОБРОВОЛЕЦ ЗА 12-МЕСЕЧЕН ПРОЕКТ В МАКЕДОНИЯ

Като партньор на македонската организация СЕГА, Центърът за европейски инициативи обявява процедура по избор на доброволец за работа в Младежкия информационен център в Прилеп.

Времетраене на проекта: 15 септември 2017 – 15 септември 2018 г.

Where: Прилеп, Македония

Защо препоръчваме този проект: Заради разнообразните дейности, които доброволците извършват и това ще им помогне да придобият много нови умения – организиране на информационни събития за младежки и доброволчески програми на ЕС, арт алетиета с деца и младежи, чуждоезикови практикуми, организиране на празненства, фестивали и други публични събития, подготовка на статии и материали за младежка он-лайн медия.

Какво още предлага проектът: Покрити са всички разходи за път и здравна застраховка на участниците.  Всеки месец доброволците ще получават джобни пари (по ставки, утвърдени от европейската програма), както и разходи за храна. Доброволците ще бъдат настанени в удобен апартамент, в самостоятелни спални помещения. Всеки участник ще получи и сертификат youthpass, валидиращ новопридобитите умения и официално признат от Европейската комисия.

Научете повече за проекта тук: INFO PACK – INFORMATION ACCESS FOR YOUTH (1)

Кандидатстване: Изпратете автобиография на английски език, както и мотивационно писмо, в което обяснете защо искате да участвате в проекта. Срок за кандидатстване: 12 август. 

Важно! Не чакайте последния момент, за да кандидатствате. Кандидатурите ще бъдат разглеждани по реда на тяхното постъпване.