HUGS on the web

Основната цел на проекта е превенция на компютърната зависимост на младите хора посредством повишаване на тяхната информираност за този нов вид пристрастеност, създаване на умения за разпознаване на явлението и предлагане на алтернативи за прекарване на свободното време.

Проектът няма за цел да отрича компютрите и да възпитава нетърпимост към високите технологии. Той обаче предлага алтернативен поглед към дигитализирането на съвремения живот, а планираните дейности са подчинени на идеята за разумното използване на компютрите и интернет в балансирано съчетание с алтерантивни способи за прекарване на свободното време.

Конкретни задачи на проекта:

¨ Повишаване информираността на младите хора за т. нар. нов вид зависимост и пристрастяването към интернет и компютрите с цел превенция.

¨ Обсъждане на различните аспекти на виртуалното общуване – запознанства, влюбване, в т.ч. интернет престъпления – предвидените ролеви игри и групови задания ще дадат възможност да се представят различни гледни точки и да бъде провокирана личната инициатива на младежите

¨ Предлагане на алтернативи за ефективно използване на свободното време на младите хора

¨ Повишаване интереса на младите хора към общуването в истинския живот и стимулиране на изследователския им интерес към форми на дискусия, които предполагат защита на различни гледни точки.

¨ Насърчаване креативността на участниците – проектът работи с методи на неформалното образование и съдържа дейности, които насърчават творческото мислене и преодоляване бариерите на общуването.

IMG_7836 IMG_7738 IMG_7683 IMG_7663 IMG_7421 IMG_7316 IMG_6693 IMG_7320 IMG_7753Program in english Bulgarian program

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG
en_US bg_BG