В екипа на ЦЕИ ще има нови доброволци

Нови четирима доброволци от Словакия ще се присъединят към екипа на ЦЕИ през новата учебна година. Те ще продължат работата на своите предшественици в СОУ „Христо Смирненски“ в Стара Загора и в основно училище „Иван Мирчев“ в село Дълбоки. Работата на доброволците ще бъде в рамките на най-новия проект на ЦЕИ  „Хоро в междучасието“, подкрепен от програма Еразъм +. Доброволците ще организират работилници по изкуства, чужди езици и игри на открито. Младежите ще работят и в детския отдел на библиотека „Родина“ в Стара Загора, където ще организират тематични сесии за децата през ваканциите. Ще продължи и работата по сканирането на печатни издания в библиотеката. До момента доброволци на ЦЕИ са сканирали над 4500 страници. Целта е редките и стари издания да бъдат съхранени в дигитален вариант.

ПРОЕКТ HUGS on the Web

Центърът за европейски инициативи има първи успешен проект по новата програма „Еразъм+“. Проектът HUGS on the Web бе оценен с 94.5 точки от Националната агенция на програмата и ще получи финансиране от 16 300 евро. В рамките на проекта ще се проведе младежки обмен за превенция на компютърната зависимост с участието на организации от Гърция, Полша, Словения, Турция, Украйна и България. Очаквайте скоро на сайта покана за набиране на български участници в проекта.

 

bg_BG
en_US bg_BG