Rock’n roll за момичета – нов проект за социалната роля на жените

Центърът за европейски инициативи стартира застъпническа кампания, насочена към провокиране на обществен дебат по въпросите на равнопоставеността на половете. В периода до октомври 2020 г. кампанията планира публични събития в общините Гълъбово, Раднево и Мъглиж, както и в крайните квартали на Стара Загора.

Темата за осигуряване на равен старт на момчетата и момичетата в ученическа възраст често присъства в инициативите на Центъра. Организацията е провела и анкетно проучване сред 96 младежи в малки населени места. Над 72% от участниците в проучването смятат, че за мъжете е по-важно да получат образование отколкото за жените, а според 83% „правилният“ семеен модел включва жена – домакиня и работещ съпруг.

В рамките на проекта започва излъчването на радиопредаването „Рокендрол за момичета“. Това ще бъдат дискусионни радиопредавания, излъчвани онлайн в програмата на младежко радио „Еволюция“ – www.e-volutionradio.com, което Центърът за европейски инициативи разработва с помощта на български и чуждестранни доброволци.  Два пъти месечно – всеки втори и четвърти вторник от месеца в продължение на 60 минути, в шоуто ще бъдат представени любопитни истории на млади момичета, живеещи в необлагодетелствани райони. Целта е да бъде привлечено общественото внимание върху тези млади жени с идеята, че всяка мечта си заслужава усилията и всяко разчупване на стереотипа трябва да бъде поощрявано.

Ще бъдат организирани и обществени дискусии под надслов „Рокендрол за момичета“. Дискусионните форуми ще бъдат по методологията на форум театъра, с която организацията работи от близо 10 години. Пиесите отразяват истински истории на неравнопоставеност на младите момичета спрямо техните връстници – момчета: в училище, в семейството, при кандидатстване за работа. Форум театърът е метод, който изисква участието на публиката. Зрителите имат право да предлагат промени в действията на героите и мотивирано да отстояват гледната си точка.

Започна и заснемането на документалния филм „Рокендрол за момичета“, представящ личните истории на жени от малките населени места. Той също ще бъде разпространяван безплатно онлайн.

Проектът се осъществява в партньорство с фондация „Етносвят – България“. В културния център на организацията в кв. Три чучура – север, може да се намери програмата на планираните публични събития по проекта.

Проект „Рокендрол за момичета“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. www.activecitizensfund.bg.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Център за европейски инициативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.